Strani

petek, 24. avgust 2012

Fiskalno in zlato pravilo ali "O kako sva si različna"

Dne 14.5.2012 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen ukaz Predsednika Republike o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji med Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Madžarsko, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko in Kraljevino Švedsko (MPSUUEMU).

Mogoče najprej o veljavnosti pogodbe. "Ta pogodba začne veljati 1. januarja 2013, če do takrat listino o ratifikaciji deponira dvanajst pogodbenic, katerih valuta je euro, ali prvi dan meseca po deponiranju listine o ratifikaciji dvanajste pogodbenice, katere valuta je euro, kar je prej." in "Za pogodbenice, katerih valuta je euro in ki so pogodbo ratificirale, se ta pogodba uporablja od datuma začetka veljavnosti. Za druge pogodbenice, katerih valuta je euro, se uporablja od prvega dneva meseca po deponiranju njihovih listin o ratifikaciji."

Naslednja stvar je vsaj glede na intenzivnost politične bitke zelo pomembna. Za nekoga že. Ali zapisati fiskalno pravilo v ustavo? "Pravila iz odstavka 1 učinkujejo v notranjem pravu pogodbenic kot določbe zavezujoče in trajne, po možnosti ustavne narave najpozneje eno leto po začetku veljavnosti te pogodbe ali pa se kako drugače zagotovita njihovo popolno spoštovanje in upoštevanje v nacionalnih proračunskih postopkih." pravi pogodba.

Koalicijski politični blok trdi da bo samo zapis v ustavo zadovoljil partnerje in pomiril trge. Mogoče najbolj agresivna izjavo je podal nekdanji ustavni sodnik in pravnik Tone Jerovšek, preberemo pa jo lahko na siolovem planetu. SREDA 22.08.2012, 13:06 ""To je bebavo," pravi Jerovšek o Türkovi razlagi veljavnosti ratifikacije fiskalnega pravila." In še "To je absurdna in nepravilna interpretacija", kar naj bi veljalo za mnenje predsednika republike kot predstavnika nasprotnega političnega pola, da je z ratifikacijo pakt že vključen v naš pravni red in sicer na nivoju tik pod ustavnim in seveda nad zakonskim (TV SLO). Nadaljuje "če bi pogodba veljala neposredno,...bi bile... zapisane še vse druge potrebne izpeljave."

Torej lepo po vrsti pa presodite sami: 8. člen Ustave Republike Slovenije pravi "Zakoni in drugi predpisi morajo biti v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno." in še 153. člen, ki govori o usklajenosti pravnih aktov v drugem odstavku "Zakoni morajo biti v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z veljavnimi mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratificiral državni zbor, podzakonski predpisi in drugi splošni akti pa tudi z drugimi ratificiranimi mednarodnimi pogodbami." Bebav sem najverjetneje jaz ker berem tisto kar piše in ker sem seveda nepoučen pravniški laik, ki ne razume, da priše ravno obratno. Pač taki smo trmasti državljani, kaj pa nas v šoli učijo brat.

Ampak se mi zdi, da sem vseeno ugotovil kam pes taco moli. Ko sem po kar nekaj truda izbrskal besedilo predloga spremembe ustave in ustavnega zakona, ki je sicer iz marca, sem bil najprej še bolj zmeden. Besedilo je bolj splošno od mednarodne pogodbe, torej kako to, da g. Jerovšek omenja, da v mednarodni pogodbi ni izvedbenih podrobnosti, če pa pogodba v tretjem členu določa vse parametre še bolj natančno kot predlagana sprememba in ustavni zakon:

1. Pogodbenice poleg svojih obveznosti, ki izhajajo iz prava Evropske unije, in brez poseganja vanje uporabljajo pravila, določena v tem odstavku:
(a) proračunsko stanje sektorja države pogodbenice je uravnoteženo ali v presežku;
(b) za pravilo iz točke (a) se šteje, da je upoštevano, če letni strukturni saldo sektorja države dosega srednjeročni cilj za posamezno državo, opredeljen v spremenjenem Paktu za stabilnost in rast, s spodnjo mejo strukturnega primanjkljaja na ravni 0,5% bruto domačega proizvoda po tržnih cenah. Pogodbenice zagotovijo hitro približevanje svojemu srednjeročnemu cilju. Časovni okvir za to približevanje bo predlagala Evropska komisija ob upoštevanju tveganj za vzdržnost posamezne države. Napredek pri doseganju srednjeročnega cilja in njegovo upoštevanje se ocenjujeta na podlagi splošne ocene s strukturnim saldom kot referenco, vključno z analizo odhodkov, zmanjšanih za diskrecijske ukrepe na strani prihodkov, v skladu s spremenjenim Paktom za stabilnost in rast;
(c) pogodbenicam se lahko samo v izjemnih okoliščinah, opredeljenih v točki (b) odstavka 3, dovoli začasen odklon od njihovega srednjeročnega cilja ali prilagoditvene poti za njegovo dosego;
(d) kadar je razmerje med javnim dolgom in bruto domačim proizvodom po tržnih cenah precej nižje od 60% ter kadar je tveganje v smislu dolgoročne vzdržnosti javnih financ majhno, lahko spodnja meja srednjeročnega cilja, določena v skladu s točko (b), doseže strukturni primanjkljaj v višini največ 1,0% bruto domačega proizvoda po tržnih cenah;
(e) če se ugotovijo precejšnji odkloni od srednjeročnega cilja ali prilagoditvene poti za njegovo dosego, se samodejno sproži popravljalni mehanizem. Ta mehanizem vključuje obveznost zadevne pogodbenice, da izvede ukrepe za odpravo odklonov v določenem časovnem obdobju.
2. Pravila iz odstavka 1 učinkujejo v notranjem pravu pogodbenic kot določbe zavezujoče in trajne, po možnosti ustavne narave najpozneje eno leto po začetku veljavnosti te pogodbe ali pa se kako drugače zagotovita njihovo popolno spoštovanje in upoštevanje v nacionalnih proračunskih postopkih. Pogodbenice na nacionalni ravni vzpostavijo popravljalni mehanizem iz točke (e) odstavka 1 na podlagi skupnih načel, ki jih predlaga Evropska komisija, zlasti glede vrste, obsega in časovnega okvira popravljalnih ukrepov, ki jih je treba izvesti, tudi v izjemnih okoliščinah, ter vloge in neodvisnosti institucij, odgovornih na nacionalni ravni za spremljanje spoštovanja pravil iz odstavka 1. Ta popravljalni mehanizem v celoti spoštuje pristojnosti nacionalnih parlamentov.
3. Za namene tega člena se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 2 Protokola (št. 12) o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, priloženega Pogodbama o Evropski uniji.
Poleg tega se za namene tega člena uporabljata tudi ti dve opredelitvi pojmov:
(a) "letni strukturni saldo sektorja države" se nanaša na letni ciklično prilagojeni saldo, zmanjšan za enkratne in začasne ukrepe;
(b) "izjemne okoliščine" se nanašajo na neobičajni dogodek, na katerega pogodbenica ne more vplivati in ki ima pomembne posledice za finančno stanje sektorja države, ali obdobja resnega gospodarskega upada, kot je določeno v spremenjenem Paktu za stabilnost in rast, pod pogojem, da začasni odklon zadevne pogodbenice srednjeročno ne ogrozi fiskalne vzdržnosti.

Ključ je v žlahtnosti kovine. Siolov planet nadalje navaja mnenje g. Jerovška, da "tudi marsikateri "ugledni" ekonomist ne pozna razlike med zlatim pravilom in fiskalnim pravilom. Zlato pravilo sicer omejuje zadolževanje za tekoče potrebe, dovoljuje pa zadolževanje za investicije, medtem ko fiskalno pravilo predvideva uravnotežene prihodke in odhodke proračunov brez zadolževanja." Torej Fiskalni pakt, to je naši partnerji iz Evrope, zahteva zlate črke, in dovoljuje zadolževanje za investicije, za koalicijo pa to ni dovolj dobro. Nak, mi zmoremo več (za poznavalce pride na misel citat ""MA KO JE SIROTINJA!!! DAJ 5 KARATA!!") tudi investicij ne bomo delali. Ni čudno, da zdaj ko je gradbeništvo crknilo, ministrov do tega ostajajo ravnodušni, saj ga tudi za naprej ne rabimo.

Predlog vlade je "Prihodki in odhodki proračunov sektorja države morajo biti brez zadolževanja uravnoteženi ali pa morajo prihodki presegati odhodke." in to naj velja za vse državne proračune vključno z institucijami, ki jih država financira več kot 50% ter občine in socialne blagajne.

Bolj papeški od papeža. Spet. Popolnoma brez zadolževanja. V trenutku na 0 deficita. Ne vem kaj to pomeni za javne plače, povišice zagotovo ne, pa tudi davki ne bodo bolj prijazni. Ni čudno, da je opozicija proti, državljani zmedeni in sindikati besni, in seveda drži tudi, da ratificirana mednarodna pogodba ni dovolj. Je dovolj za Evropo, ni dovolj za cilje koalicije. Tako povejte pa bo jasno.

In še dolg iz naslova tukaj.

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Želimo argumentirano razpravo. Zato si avtorji pridržujemo pravico do brisanja komentarjev, ki po naši presoji niso primerni. Prav tako si pridržujemo pravico avtorjem neprimernih komentarjev odvzeti možnost nadaljnjega komentiranja.

Opozorilo: Po kazenskem zakoniku RS je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter za grožnjo, da bo napadel življenje ali telo druge osebe.